Mets, Jan. 1994. “Het Peil Van De Luistervaardigheid Moderne Vreemde Talen”. Levende Talen Magazine 81 (491). Utrecht, Nederland:365-66. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1295.