Draaijer, Erik, en Martin Reen. 1994. “Mondeling Geproduceerde Datiefen Accusatiefvormen Bij Loerders Van Duits”. Levende Talen Magazine 81 (492). Utrecht, Nederland:415-20. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1299.