Tol-Verkuyl, Eva. 1992. “Taalbeschouwing, Taalkunde Op School of Nog Wat Anders?”. Levende Talen Magazine 79 (467). Utrecht, Nederland:8-11. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1505.