Rijt, Jimmy van. 2016. “De Meerwaarde Van Valentie Als Taalkundig Concept Binnen Het Grammaticaonderwijs: Meer Grip Op Taalkundige Structuren”. Levende Talen Magazine 103 (7). Utrecht, Nederland:6-10. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1609.