Jong, Jan de. 2012. “Niet Al Te Bijbelvaste Hoog- En Klaagliederen”. Levende Talen Magazine 99 (2). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/162.