Leeuw, Bart van der, en Theun Meestringa. 2017. “Samenhangend Onderwijs in Geletterdheid in Alle Vakken (deel 1): Nederlands Als Kernvak”. Levende Talen Magazine 104 (5). Utrecht, Nederland:24-28. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1703.