Jong, Jan de. 2018. “Voordat Alles Begon Te Wankelen”. Levende Talen Magazine 105 (4). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1803.