Rijlaarsdam, Gert, en Tanja Janssen. 2018. “Vakdidactisch Onderzoek: Over Nut, Noodzaak En Mogelijkheden”. Levende Talen Magazine 105 (special). Utrecht, Nederland:64-65. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1820.