Bruijn, Roland, en Henk la Roi. 2019. “Duolingo Als Slimme Assistent”. Levende Talen Magazine 106 (1). Utrecht, Nederland:39. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1883.