Graus, Johan. 2020. “Vanzelfsprekendheden Onder De Loep: Doeltaal-Gebruik En Vroeg Vreemdetalenonderwijs”. Levende Talen Magazine 107 (2). Utrecht, Nederland:38-39. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2011.