Jong, Jan de. 2020. “Muziek Die De Prikklok Overstemt”. Levende Talen Magazine 107 (4). Utrecht, Nederland:36-37. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2046.