Jong, Jan de. 2020. “Een 12.000 Kilometer Lange Navelstreng”. Levende Talen Magazine 107 (6). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2083.