Jong, Jan de. 2021. “Taal En Verbeelding Aan De Macht”. Levende Talen Magazine 108 (1). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2136.