Jong, Gerbrich de. 2021. “Kurrikulum.Frl: Op Weg Naar Een Nieuw Curriculum Voor Het Schoolvak Fries”. Levende Talen Magazine 108 (2). Utrecht, Nederland:38-39. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2151.