Coelen, Wieteke van der, en Ramon Groenendijk. 2011. “Op Weg Naar Een Taallab? Een Verkenning Van De Onderwijskundige, Vakinhoudelijke En Praktische Invulling Van ‘taalbewust onderwijs’”. Levende Talen Magazine 98 (5). Utrecht, Nederland:16-20. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/29.