Bogman, Jef. 2012. “Te Weinig Tijd Om Literair Te Lezen”. Levende Talen Magazine 99 (6). Utrecht, Nederland:18-22. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/433.