Jong, Jan de. 2012. “Een Zekere Mate Van Eeuwigheidswaarde”. Levende Talen Magazine 99 (8). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/447.