Knijff, Hermine de, en Erwin de Vries. 2002. “Educatief Partnerschap; Lerarenopleidingen Op Nieuwe Leest”. Levende Talen Magazine 89 (4). Utrecht, Nederland:17-18. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/868.