Veer, Ina van der. 2002. “Argumenteren in De Literaire Recensie”. Levende Talen Magazine 89 (7). Utrecht, Nederland:5-8. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/876.