Jong, Jan de. 2014. “Een Plotselinge Olifant Op De Veluwe”. Levende Talen Magazine 101 (6). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/894.