Bonset, H. (2010) “Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan? Deel 1”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 97(3), pp. 16–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/101 (Geraadpleegd: 23 juli 2024).