Robben, H. (1998) “Talenexamens 1998: resultaten en conclusies”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 85(532), pp. 433–435. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1011 (Geraadpleegd: 4 oktober 2022).