Montessori, N. (1998) “Leren leren: enkele kanttekeningen vanuit de praktijk”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 85(533), pp. 458–461. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1012 (Geraadpleegd: 23 juni 2024).