Hamel, J. en Witte, T. (1998) “Eén gezamenlijk leesdossier; De hoeksteen van het literatuuronderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 85(534-535), pp. 583–591. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1022 (Geraadpleegd: 24 september 2023).