Westhoff, G. (1998) “Een leraar met ondertitels; Achtergronden van de doeltaal-voertaalpraktijk”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 85(530), pp. 266–269. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1026 (Geraadpleegd: 29 november 2022).