Mulder, H., Rijlaarsdam, G., Tholey, M. en Witte, T. (1999) “Leergangen wegen; Vergelijkende beschrijvingen nieuwe leergangen voor de talen in de tweede fase”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(536), pp. 2–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1027 (Geraadpleegd: 23 juli 2024).