Cornelisse, W. (1996) “’Leesstrategieën geven betere resultaten’; Gesprek met Hetty Mulder naar aanleiding van haar proefschrift”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 83(514), pp. 549–551. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1079 (Geraadpleegd: 16 april 2024).