Claessen, F. (2012) “Frans in het mbo?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(3), pp. 40–43. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1098 (Geraadpleegd: 3 december 2023).