Bunt, J. (2015) “Wie leest, leeft duizend levens tegelijk: Interactieve literatuurlessen rondom een centrale vraag”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(5), pp. 4–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1114 (Geraadpleegd: 10 augustus 2022).