Jong, J. de (2015) “Niet lachen op foto’s”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(5), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1119 (Geraadpleegd: 28 januari 2023).