Brouwer, J. (1997) “Nieuwe media in het talenonderwijs, deel 2”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 84(520), pp. 314–339. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1125 (Geraadpleegd: 4 december 2022).