Maa, J. de en Claessens, W. (1997) “Anderstalige zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 84(521), pp. 355–359. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1128 (Geraadpleegd: 16 juni 2024).