Hoebers, T. (1997) “De nieuwe examenprogramma’s Frans, Duits en Engels voor havo en vwo (2). Examenstof en toetsing”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 84(521), pp. 389–393. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1130 (Geraadpleegd: 19 april 2024).