Tuin, D. (1997) “Inhoudgeoriënteerd vreemdetalenonderwijs in het mbo?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 84(521), pp. 397–398. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1132 (Geraadpleegd: 16 april 2024).