Robben, H. (1997) “Talenexamens: waar ligt de grens?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 84(524), pp. 578–581. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1145 (Geraadpleegd: 10 augustus 2022).