Blom, A. (1997) “Nederlands leren: regels of voorbeelden?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 84(524), pp. 582–585. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1146 (Geraadpleegd: 17 augustus 2022).