Jonge, B. de (1995) “Tekstanalyse en tekstproduktie: een lees- en een schrijfoefening”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 82(499), pp. 188–190. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1156 (Geraadpleegd: 16 juni 2024).