Witte, T. (1995) “Van de nood een deugd. Perspectieven voor vakoverstijgend literatuuronderwijs in de tweede fase”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 82(499), pp. 191–198. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1157 (Geraadpleegd: 29 november 2022).