Berdowski, Z. en Schooten, E. van (1995) “De vooroordelen getoetst”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 82(501), pp. 336–341. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1164 (Geraadpleegd: 15 juli 2024).