Blok-Boas, A., Hoorn, H. van en Vedder, I. (1989) “’Pronto?’ Implicaties van een functioneel-notionele cursusopzet; Terugblik op Pronto?, functioneel-notionele cursus Italiaans voor beginners”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 76(437), pp. 10–13. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1182 (Geraadpleegd: 17 augustus 2022).