Borgers, C. en Velp, R. van (1989) “Een grenzeloos projekt?; Thematisch project Duits tijdens werkdagen 4-mavo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 76(438), pp. 75–79. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1187 (Geraadpleegd: 16 juni 2024).