Hendrix, T. en Hulshof, H. (1989) “Taalbeschouwing als (taal) culturele vorming (III); Op weg naar modulen en niveaudifferentiatie in de bovenbouw havo-vwo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 76(439), pp. 163–172. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1199 (Geraadpleegd: 27 mei 2024).