Ek, J. van (1989) “Eindtermen mvt in de basisvorming”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 76(441), pp. 305–311. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1213 (Geraadpleegd: 12 augustus 2022).