Kleef, A. van (2010) “Beroepsvaardigheden? Het gaat altijd over taal”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 97(8), pp. 24–27. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/122 (Geraadpleegd: 15 juli 2024).