Gelderen, A. van (1989) “Moet taalbeschouwing een eindterm van de basisvorming zijn?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 76(441), pp. 350–352. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1221 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).