Savage, L. (1994) “Meertalige leerlingen en het leren van moderne vreemde talen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 81(486), pp. 13–17. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1275 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).