Oostdam, R. en Gelderen, A. van (1994) “Discussie-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 81(487), pp. 77–83. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1280 (Geraadpleegd: 17 april 2024).