Jan Erik, G. (1994) “Een luisterrijke leerweg Nederlands als tweede taal”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 81(491), pp. 353–357. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1291 (Geraadpleegd: 27 januari 2023).