Heesters, M. van (1994) “En wat denken de docenten er zelf van? Een enquête naar de houding van docenten Frans ten opzichte van de basisvorming”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 81(491), pp. 363–364. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1294 (Geraadpleegd: 1 december 2023).