Mets, J. (1994) “Het peil van de luistervaardigheid moderne vreemde talen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 81(491), pp. 365–366. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1295 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).